Zadzwoń Infolinia

czynna codz. 8-20, koszt zgodny z taryfą operatora

Komunikacja miejska przyjazna seniorom

Zbliża się Dzień Babci i Dziadka - warto przy tej okazji wspomnieć o wsparciu jakie może oferować komunikacja miejska dla najstarszych jej pasażerów. Komunikacja miejska jest bardzo ważnym elementem życia codziennego seniorów, ponieważ nieograniczone korzystanie z komunikacji miejskiej i możliwość bezproblemowego przemieszczania się umożliwia seniorom pełny udział w życiu społecznym oraz w codziennych aktywnościach. Dzięki temu seniorzy mogą nadal być aktywną częścią społeczeństwa, rozwijać swoje pasje i cieszyć się pełnią życia społecznego. Chcemy dziś zwrócić uwagę na kilka kwestii, których realizacja w znacznym stopniu ułatwia korzystanie z transportu publicznego osobom starszym:


Dostosowane przystanki i pojazdy

Dostosowane przystanki autobusowe i tramwajowe z odpowiednimi podjazdami, schodami ruchomymi lub windami eliminują barierę architektoniczną i poprawiają dostępność miejsc, które z założenia powinny być ogólnodostępne. Pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w niską podłogę, mają za zadanie ułatwić wsiadanie i wysiadanie, natomiast systemy informacji głosowej i wizualnej, pomagają w informowaniu seniorów o nadjeżdżających pojazdach i przystankach. Kolejnym istotnym elementem jest kierowca autobusu miejskiego. Postawa i podejście kierowców komunikacji miejskiej wobec seniorów odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu im komfortu i bezpieczeństwa podczas podróży. Dbając o specjalne potrzeby seniorów i zapewniając im przyjazne warunki podróży, kierowcy komunikacji miejskiej odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu mobilności i samodzielności seniorów.

Programy edukacyjne

Organizowanie warsztatów i szkoleń dla seniorów, aby pomóc im korzystać z komunikacji miejskiej, która dziś dzięki rozwojowi technologicznemu znacznie różni się od komunikacji miejskiej z jakiej korzystali w swoich młodych latach dzisiejsi seniorzy. Stałym elementem powinno być również tworzenie prostych instrukcji i schematów tras przejazdu linii komunikacyjnych, które są dostępne online - tak, seniorzy dziś również korzystają ze smartfonów - nie powinno nas to wcale dziwić, ale również i w formie drukowanej tak, by osoby starsze mogły mieć dostęp do tradycyjnych form np. rozkładów jazdy autobusów.

Bilety i zniżki

Oferowanie specjalnych biletów i zniżek dla seniorów, które uczynią korzystanie z komunikacji miejskiej bardziej atrakcyjny środek transportu na pewno będzie dużą korzyścią za skorzystaniem z transportu miejskiego i przy okazji zaoszczędzeniem na przysłowiową czekoladę dla wnuczka. Powinniśmy również pamiętać o umożliwianiu zakupu biletów online (w jak najbardziej przystępnej formie) oraz na przystankach czy dworcach autobusowych co umożliwi z jednej strony dostęp do tradycyjnych form sprzedaży biletów, ale i również pozwoli na korzystanie z nowoczesnych form sprzedaży tym bardziej postępowym seniorom.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie oświetlonych przystanków i stref oczekiwania zapewne pozwoli zwiększyć uczucie bezpieczeństwa seniorów. Możliwość wezwania pomocy w nagłych sytuacjach, na przykład poprzez przyciski alarmowe na przystankach i w pojazdach to również duży ukłon w stronę zapewnienia bezpieczeństwa w zasadzie nie tylko seniorom, ale i wszystkim pasażerom korzystającym z transportu miejskiego.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Zadanie o potrzeb seniorów z niepełnosprawnościami to duże wyzwanie, ale i sprawia, że komunikacja miejska jest wówczas dostępna dla wszystkich. Dzisiejsi Organizatorzy oraz operatorzy transportu miejskiego doskonale zdają sobie sprawę, że dostosowanie pojazdów i przystanków dla osób z różnymi rodzajami ograniczeń ruchowych jest priorytetem i gwarantem dostępności usług dla wszystkich pasażerów.

Stałe konsultacje i opinie

Utrzymywanie stałego dialogu z seniorami, aby dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby i preferencje dotyczące komunikacji miejskiej, a co za tym idzie dostosowywanie usługi również do potrzeb seniorów to niezwykle ważny element budowania istoty ich roli w życiu społeczności.

 

Sami widzimy, że wsparcie seniorów w niezależności korzystania z komunikacji miejskiej jest kluczowe dla zachowania ich mobilności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. To również ważny krok w kierunku tworzenia przyjaznych miast. Warto pamiętać, że aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym jest kluczowe dla ich zdrowia, samopoczucia i ogólnej jakości życia.

 

Z tego miejsca, z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka, pragniemy serdecznie pozdrowić wszystkie Babcie i Dziadków - życząc im zdrowia i niekończących się podróży.

 

Zespół ReloBlog