Zadzwoń Infolinia

czynna codz. 8-19, koszt zgodny z taryfą operatora

EM-karta

 

„EM–karta” jest plastikową, imienną, numerowaną kartą elektroniczną, wydawaną podróżnemu podczas pierwszego zakupu biletu miesięcznego w kasie biletowej lub w punkcie sprzedaży agencyjnej, na której koduje się zakup biletu miesięcznego oraz, w przypadku biletu ulgowego, okres posiadania przez podróżnego prawa do ulgi, zgodny z okresem wskazanym na dokumencie uprawniającym do tej ulgi.

WAŻNE! Podczas kontroli w autobusie należy obok „EM–karty” z zakodowanym biletem miesięcznym (imiennym) okazać bilet miesięczny (imienny) w formie papierowej lub wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zakupu biletu miesięcznego (imiennego).

Zasady przedłużania EM-karty

Obecnie posiadając EM-kartę możesz przedłużyć wcześniej zakupiony bilet (bilet tej samej relacji). Jeśli nie posiadasz EM-karty lub chcesz kupić bilet okresowy na inną trasę, skontaktuj się bezpośrednio z oddziałem ReloBus lub najbliższym punktem sprzedaży biletów.

Kiedy mogę zacząć doładowywać kartę przez Internet?

Aby mieć możliwość doładowania karty przez Internet należy pojawić się raz w okienku kasowym z EM-kartą i dokonać zakupu biletu miesięcznego u kasjera. W trakcie tej operacji zostanie aktywowana na karcie opcja sprzedaży przez Internet. Zakup doładowania przez Internet będzie możliwy już na kolejny miesiąc. Doładowanie polega na zakupie biletu na tę samą trasę lecz na kolejny okres.

W jaki sposób informacja o zakupie doładowania przez Internet trafi na moją EM-kartę?

Bileterki w poszczególnych autobusach po pewnym czasie otrzymają informacje o dokonanym zakupie biletu przez Internet. W trakcie pierwszego przyłożenia EM-karty do bileterki w nowym okresie, po poprawnej weryfikacji nastąpi automatyczne zapisanie biletu na EM-karcie.

Co zrobić, jeżeli po wejściu do autobusu bileterka jeszcze nie rozpoznaje doładowania kupionego przez Internet?

Należy okazać kierowcy kod weryfikacyjny otrzymany w trakcie zakupu przez Internet. Kierowca wprowadzi kod do bileterki i bilet zostanie zapisany na EM-karcie. Kod weryfikacyjny znajduje się w potwierdzeniu zakupu biletu otrzymanym w mailu lub SMS-ie po zakończeniu procesu zakupu biletu przez Internet. Sugerujemy zakup biletu z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem nowego okresu. Wtedy informacja o zakupionym bilecie powinna trafić do każdego autobusu i stosowanie kodu weryfikacyjnego nie będzie potrzebne.

Czy mogę doładowywać przez Internet bilet miesięczny ulgowy?

Tak. W trakcie pierwszego zakupu biletu u kasjera należy okazać dokument uprawniający do ulgi. Kasjer wprowadzi do systemu dane dotyczące dokumentu w tym termin ważności ulgi. Doładowanie biletu ulgowego przez Internet będzie można wykonać już na kolejny miesiąc.

Czy mogę zakupić bilet miesięczny, ulgowy u kierowcy, gdy minął termin ważności mojego dokumentu?

Jeżeli minął termin ważności dokumentu uprawniającego do ulgi, to nie można zakupić biletu z ulgą. Konieczna jest prolongata uprawnień do ulgowych przejazdów z EM-kartą w kasie właściwego oddziału lub w innym punkcie dokonującym weryfikacji danych na EM-karcie.

Czy mogę zakupić przez Internet doładowanie dla biletu ulgowego, gdy minął termin ważności mojego dokumentu?

Jeżeli minął termin ważności dokumentu uprawniającego do ulgi, to nie można doładować przez Internet biletu z ulgą. Konieczna jest prolongata uprawnień do ulgowych przejazdów z EM-kartą w kasie właściwego Oddziału lub w innym punkcie dokonującym weryfikacji danych na EM-karcie.

Co zrobić, gdy otrzymałem nowy dokument uprawniający do ulgi?

Należy pojawić się w punkcie sprzedaży biletów i okazać nowy dokument uprawniający do ulgi. Kasjer wprowadzi do systemu dane o nowym dokumencie razem z datą ważności ulgi.

Jak wykonać płatność?

Po wprowadzeniu numeru EM-karty należy podać e-mail lub numer telefonu komórkowego na który zostanie wysłane potwierdzenie zakupu biletu. Po weryfikacji danych dotyczących biletu oraz danych pasażera należy przejść do płatności i wykonać płatność. Po prawidłowym zrealizowaniu płatności otrzymacie Państwo bilet w formie e-mail lub SMS.

Jeżeli przez miesiąc lub dłużej nie korzystałem z EM-karty i jej nie doładowywałem to czy mogę doładować ją przez Internet na kolejny okres?

Nie. Należy ponownie pojawić się z kartą w okienku kasowym i doładować u kasjera. Doładowanie przez Internet będzie na nowo aktywowane i będzie można wykonać doładowania przez Internet na kolejne miesiące.