Zadzwoń Infolinia

czynna codz. 8-19, koszt zgodny z taryfą operatora

Regulamin przewozów

Zasady przewozu osób i zwierząt domowych w autobusach RELOBUS określa regulamin przewozów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu.

 

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Regulamin przewozu RELOBUS obowiązujący od 01.08.2022 r. ze zmianą nazwy Spółki z dnia 26.10.2023 r.:

WERSJE ARCHIWALNE

Regulamin przewozów Arriva BUS obowiązujący od 31.05.2019 do 31.07.2022:

Regulamin przewozów Arriva BUS obowiązujący do 30.05.2019: