Zadzwoń Infolinia

czynna codz. 8-19, koszt zgodny z taryfą operatora

Odprawa podróżnych

BILETY JEDNORAZOWE

Bilety jednorazowe na linie dalekobieżne można zakupić na naszej stronie za pomocą wyszukiwarki połączeń na stronie głównej. Kupując bilety na naszej stronie, do ceny biletu nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty czy prowizje.

Sprzedaż biletów jednorazowych na wszystkie linie regionalne prowadzona jest w autobusie
u kierowcy, a na wybrane linie w wyszukiwarce połączeń na stronie głównej.

W kasach biletowych na dworcach i w punktach sprzedaży biletów można zakupić bilety jednorazowe na linie dalekobieżne i wybrane linie lokalne. 

BILETY MIESIĘCZNE

Bilet miesięczny na kolejny okres można nabywać zwykle od 16 dnia danego miesiąca  na dworcach autobusowych, na których kasy czynne są cały miesiąc. Wyjątki stanowią pozostałe punkty sprzedaży oraz kasy obwoźne.

Bilety miesięczne można również zakupić na aktualny miesiąc, jednakże w tym przypadku  wartość zakupionego biletu jest stała (np. kupując bilet na kwiecień dnia 11 kwietnia, płacimy za cały miesiąc od 1 kwietnia do 30 kwietnia)

Sprzedaż biletów miesięcznych na EM-karcie, a dokładniej doładowanie na kolejny okres, prowadzona jest także przez Internet na naszej stronie w sekcji EM-karta.

Doładowanie na kolejny okres można także zakupić u kierowcy w autobusie. Taka możliwość istnieje na niektórych liniach w wybranych oddziałach. Proszę zapytać kasjera w trakcie zakupu biletu.

ULGI USTAWOWE

W autobusach uruchamianych przez ReloBus obowiązują ulgi ustawowe, które mają różne wysokości ulg oraz grupy docelowe z podziałem na bilety jednorazowe oraz miesięczne i rodzaj komunikacji.

Przypominamy, że do uzyskania zniżek z tytułu ulg ustawowych niezbędne jest posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulg. Wykaz odpowiednich dokumentów oraz szczegółowy wykaz ulg ustawowych można znaleźć np. na stronie https://dworzeconline.pl/info/strefa-pasazera/przydatne-w-podrozy/ulgi-ustawowe-w-komunikacji-autobusowej.

ULGI HANDLOWE

Podróżując autobusami ReloBus mogą Państwo skorzystać również z ulg o charakterze handlowym, które nadawane są przez przewoźnika na odrębnych zasadach (wielkość ulgi oraz grupy, którym przysługuje mogą się różnić w zależności od oddziału, rodzaju komunikacji lub linii).